Mantelzorgondersteuning

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Financiën

Wilt u gebruik maken van de Zorgkamer? De Zorgkamer is een voorliggende voorziening waardoor inwoners van de gemeente Doetinchem geen indicatie nodig hebben. Snelle en laagdrempelige instroming is daardoor mogelijk. Belangstellenden van buiten de gemeente Doetinchem kunnen ook bij de Zorgkamer terecht, hiervoor is wél een indicatie nodig.

Heeft u nog geen indicatie? De Zorgkamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van indicatie. Bij ons zijn er geen wachttijden.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent een eigen bijdrage voor het gebruik maken van de Zorgkamer. Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage. De Zorgkamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of voor een kennismaking.

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Daarnaast is de Wzd ook van toepassing op cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH).

De Wzd regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan. Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op gratis ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).

U kunt contact opnemen met de CVP via de website: www.adviespuntzorgbelang.nl of via telefoonnummer: 088-9294099.

Meer informatie over de CVP vindt u op de website:  https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/rechten-van-de-client/clientenvertrouwenspersoon of https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/

Menu